Verksamhetsberättelse 2022

Verksamhetsberättelse, Vrenabygdens Intresseförening 2022: 

 Styrelsen har under året bestått av: 

Ordförande: Karin Andersson, Berga 
Vice ordförande: Elin Lindkvist, Tärnövägen 8 B
Kassör: Helena Huledal, Binklinge
Sekreterare: Ewa Frankler, Fabriksvägen 5 A
Ledamöter: Mika Niemi, Björkåsen
Tomas Grönman, Björkslingan 19
 Rolf Johansson, Villavägen 3 F 

 123 medlemmar har betalt medlemsavgift. 

Årsmötet hölls den 8 april i församlingshemmet med årsmötesförhandlingar, smörgåstårta och musikquizz. 

Styrelsen har under året haft 9 st. protokollförda styrelsemöten. 

Det gångna årets verksamhet har till stor del fokuserats på att försöka få till en alternativ fordonsöverfart över järnvägen under 2023, då bron över järnvägen ska bytas ut. Vi har, tillsammans med Vrenas vägföreningar, haft flera möten med Trafikverket. Vi har skrivit debattartiklar och skrivelser, både från intresseföreningen och med stöd av berörda företag och föreningar. TV, radio och tidningar har haft inslag om frågan. Vi har haft många kontakter med politiker och tjänstemän i kommunen. Två partier, C och M, samt flera tjänstemän har varit ute på plats, och vi upplever att vi haft gott stöd därifrån. Interpellation om Trafikverkets ansvar för lokalsamhället vid sina projekt har ställts i riksdagen, i generella termer, men med Vrena som exempel. I två år har vi blivit lovade ett allmänt möte för alla Vrenabor, inte förrän den 11 oktober blev det av, och då alldeles för sent.
Då vi tvivlade på Trafikverkets fordonsräkning som sa att det passerade 153 fordon om dygnet över bron, genomförde vi i maj, via NTF, en egen räkning. Den visade 821 fordon. När vi frågade TRV varför det skilde så mycket mellan deras och NTF:s siffror visade det sig att de mätt i Tärnö allé, för fem år sedan! Förutom det som intresseföreningen gjort, vet vi att många andra Vrenabor skrivit, mailat och ringt till Trafikverket. Vi kan dock nu konstatera att vi, tyvärr inte lyckats förmå TRV att iordningsställa alternativ överfart, och att Tärnövägen genom Vrena under i stort sett hela 2023 kommer att vara avstängd. 

Hemsidan, www.vrena.nu, har uppdaterats. 

Efter två års ”pandemi-uppehåll” kunde Vrenadagen åter genomföras och fira 10-årsjubileum. 70 utställare.
Musikunderhållning, fågelholkstävling, öppet hus hos föreningar och företag, häst & vagn och många besökare. 

En fototävling för Vrenabilder med temat ”Det är i Vrena det händer” har genomförts. 23 fina bilder med aktiviteter i Vrena skickades in. 15 av dessa valdes ut som ”finalbilder” och var med i omröstning som skedde på Vrenadagen. Vinnare blev bilden ”Sparktur på Hallbosjön” fotad av Katarina Georgsson. 

En almanacka med Vrenabilder från fototävlingen 2021 har tryckts upp och sålts, bl a på Vrenadagen och utanför Handlar´n en lördag före jul då vi även bjöd på glögg och pepparkakor. 

Representanter från föreningen har deltagit i Nyköpings kommuns Landsbygdsforum. 

Vi har kontakt med Vrena Företagspark angående ett Leaderprojekt med en förstudie om hur ”fabriksområdet” kan utvecklas. 

 Vi har, tillsammans med andra föreningar, sökt projektmedel från Riksantikvarieämbetet om ”Tillgänglighetsanpassad besökstoalett i kulturarvsmiljön Pilgrimsbo och ångslupen Munter”. Ansökan avslogs. 

Styrelsen tackar för det gångna året.