Välkommen till Vrena!

Orten vid vattnet

Är du intresserad av att bo, verka eller turista i vår bygd?
Vrena ligger cirka 20-30 minuter till jobb och affärer i Nyköping,
Flen och Katrineholm.

Flyg från Skavsta (Nyköping) till hela Europa.
Det bor cirka 650 personer Vrena samhälle och 370 på landsbygden.
Här finns sjöar och natur.
En bra skola, förskola och barnomsorg.
Affär, öppen varje dag som är ombud för apotek och systembolag.
Bensin, Restaurang & Pizzeria.
Ångslupen Munter...

Bra kollektivtrafik; Bussar vardagar 30 min trafik med Nyköping, 1 timmestrafik med Flen och Katrineholm.

Och dessutom Stockholmståg, 30-60 min trafik.


Fototävlingen

blev två vinnare i år

Foto: Katarina Georgson

                        Foto: Tilma Hallberg

Brobyte i Vrena


Under 2023 kommer bron över järnvägen i Vrena samhälle att bytas ut, vilket beräknas ta ca 10 månader. Vägverket kommer under byggtiden att hänvisa biltrafik över Bettna/Husby-Oppunda, en omväg på ca 2 mil. Hela Vrena kräver att en tillfällig ersättningsöverfart etableras i anslutning till samhället. Det är viktigt för att företag ska kunna överleva, viktiga samhällsfunktioner (som t ex räddningstjänst) ska fungera och att boende får en rimlig möjlighet att klara sin vardag. Intresseföreningen jobbar aktivt med frågan. Några exempel:

· November 2020: Digitalt möte
· 7 oktober 2021: Digitalt möte
· 14 december 2021: Fysiskt möte
Vid mötena har deltagit representanter från Trafikverket, Intresseföreningen, Vrena vägförening, Berga-Vevelsund-Farneby Vägförening. Räddningstjänst och Nyköpings kommun har varit inbjudna. Samtliga möten har hållits på vårt initiativ (vi har fått tjata oss till det).
· Augusti 2021: Vi skickade brev till trafikverket med argument (se länk nedan). Detta har även skickats till media, tjänstemän på kommunen, politiker.
· Under hela 2021: Flera kontakter med olika tjänstemän och politiker på kommunen. Diskussion med Sörmlandskustens Räddningstjänst. Frågan har lyfts på ”chefsmöte” i kommunen.
· December 2021: Debattinlägg i SN (se länk nedan).
· Februari 2022: Artikel i SN.
· Februari 2022: Kontakt med ledarskribent på SN, som sedan skrev om frågan.
· Februari 2022: Artikel i tidningen Sörmlandsbygden
· Februari 2022: Inslag i radio Sörmland (är inte sänt än)
· Februari 2022: Dialog med kommunens näringslivschef om konsekvenser för företag.
· Februari 2022: Undersöker olika möjligheter med en tillfällig bro.
Samt att vi lyft frågan i ett antal övriga sammanhang. Redovisar inte alla svar här, men sammanfattningsvis så går det trögt med gehör. Trafikverket menar att deras uppgift är att byta en bro, de har inget ansvar för konsekvenserna. Dessutom menar de att det inte finns några rimliga ersättningslösningar. Vi trycker bl. a på för att de verkligen ska undersöka alla tänkbara alternativ. T ex så har de inte haft samråd med markägare som ev. skulle kunna upplåta alternativvägar (Trafikverket säger att de haft sådant samråd, vilket alltså inte stämmer).
Intresseföreningen fortsätter att jobba med frågan. Bl. a planerar vi att bjuda hit politiker för att på plats diskutera lösningar. Har även andra trådar vi fortsätter att dra i.
Redan vid vår första kontakt med Trafikverket, hösten 2020, lovade de att hålla ett allmänt möte i Vrena för att informera. Det har dock inte kunnat genomföras pga pandemin. Men vi ska nu åter försöka få till det mötet.
Vi fortsätter att kämpa tillsammans med er.
Mvh Vrenabygdens Intresseförening/styrelsen

Debattinlägg i SN
Brev till Trafikverket