Verksamhetsberättelse 2021

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Karin Andersson, Berga

Vice ordförande: Elin Lindkvist, Tärnövägen 8 B

Kassör: Helena Huledal, Binklinge

Sekreterare: Ewa Frankler, Fabriksvägen 5 A

Ledamöter: Mika Niemi, Björkåsen

                      Tomas Grönman, Björkslingan 19

                      Jan Karlsson, Björkslingan 8

                      Rolf Johansson, Villavägen 3 F

                     

2020 drabbades Sverige och världen av Covid -19 pandemi, vilket har gjort att stor del av alla typer av verksamheter stannat av. Detta har naturligtvis också påverkat intresseföreningen, som under året endast kunna bedriva begränsad verksamhet.

 

83 medlemmar har betalt medlemsavgift.

Pga av pandemin kunde inget årsmöte hållas under våren. 30 september hölls ett enkelt möte där endast de formella punkterna avhandlades.

 

Styrelsen har under året haft 4 st. protokollförda styrelsemöten.

 

Pandemin gjorde att Vrenadagen inte heller detta år kunde genomföras.

 

Hemsidan, www.vrena.nu, har uppdaterats.

 

En fototävling för Vrenabilder har genomförts. 44 fina bilder med Vrenamotiv skickades in. 15 av dessa valdes ut som ”finalbilder” och var med i omröstning som skedde utanför Handlar´n ett par lördagar under hösten. Prisutdelning har ännu inte skett.

 

En almanacka med Vrenabilder, inskickade till intresseföreningens tidigare fototävlingar, har tryckts upp och sålts. Bl. a har vi två lördagar under hösten stått utanför Handlar´n och sålt.

 

Trafikverket kommer under 2023 att byta ut bron över järnvägen i Vrena samhälle. Intresseföreningen har tillsammans med Vrenas vägföreningar deltagit i möten med Trafikverket för att diskutera hur man ska lösa trafiken under de 10 månader som det inte kommer att kunna gå trafik över bron. Vi har haft kontakt med kommunen i ärendet samt haft debattinlägg i SN. I dagsläget ser vi tyvärr ingen lösning i frågan, men arbetar vidare.

 

På initiativ från Vrenabor samlades pengar in för att kunna sätta upp belysning på skolans isbana. Intresseföreningen administrerade insamlingen som på två dagar inbringade 8.800 kr.

 

Intresseföreningen har bekostat, och satt upp belysningen i ”stora granen vid gångtunneln intill väg 52”.

 

Representanter från föreningen har deltagit i Nyköpings kommuns Landsbygdsforum.

 

Styrelsen tackar för det gångna året, och hoppas att vi under kommande år kan återgå till det lite mer normala, och att vi därmed också kan bedriva mer verksamhet i föreningen.