Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse, Vrenabygdens Intresseförening 2020: 

Styrelsen har under året bestått av:
Ordförande: Karin Andersson, Berga
Vice ordförande: Elin Lindkvist, Tärnövägen 8 B
Kassör: Helena Huledal, Binklinge
Sekreterare: Ewa Frankler, Fabriksvägen 5 A
Ledamöter: Mika Niemi, Björkåsen
Tomas Grönman, Björkslingan 19
Jan Karlsson, Björkslingan 8
Rolf Johansson, Villavägen 3 F 

2020 drabbades Sverige och världen av Covid -19 pandemi, vilket har gjort att stor del av alla typer av verksamheter stannat av. Detta har naturligtvis också påverkat intresseföreningen, som sedan mars endast kunna bedriva begränsad verksamhet. 


85 medlemmar har betalt medlemsavgift, Årsmötet hölls 28 februari och var välbesökt. Förutom årsmötesförhandlingar bjöds på smörgåstårta, Musikquizz och trubadurunderhållning av Gustav Wennerberg.

Styrelsen har under året haft 4 st. protokollförda styrelsemöten.

Det planerade 10-årsjubileét för Vrenadagen fick ställas in, då inga arrangemang där så många besökare samlas, kunde genomföras.

Remissvar har lämnats på förslag till ny Översiktsplan för Nyköpings kommun.

Hemsidan, www.vrena.nu, har uppdaterats.

Tillsammans med idrottsföreningen har pengar från EU:s landsbygdsprogram, sökts och beviljats, för att kunna sätta upp ny elbelysning längs motionsspåret ”Näsringen”. Många ideella arbetstimmar har lagts under året för att färdigställa arbetet. Stort tack till er som ställt upp och hjälpt till, nu lyser det längs spåret igen. I samma ansökan fick vi också medel för att ta fram informationstavlor om besöksmål i Vrena. Dessa har satts upp utanför Handlarn, macken och vid ställplatserna.

En almanacka med Vrenabilder, inskickade till intresseföreningens fototävling 2019, har tryckts upp och sålts. Bl. a har vi två lördagar under hösten stått utanför Handlar´n och sålt.

Vi har tagit kontakter för att få busskurer ute vid 52:an, vilket lett till att det nu finns busskur på den ena sidan av vägen.

Vi har haft kontakter med Trafikverket angående hastigheten på trafik genom samhället.

Vi har deltagit i möte med Trafikverket om ny bro över järnvägen på Tärnövägen.

Vi har deltagit i möte om framtagande av nytt kommunalt serviceprogram.

Styrelsen tackar för det gångna året, och hoppas att vi under kommande år kan återgå till det lite mer normala, och att vi därmed också kan bedriva mer verksamhet i föreningen