Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse, Vrenabygdens Intresseförening 2019:

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Karin Andersson, Berga

Vice ordförande: Elin Lindkvist, Alslingan 13

Kassör: Mika Niemi, Björkåsen

Sekreterare: Helena Huledal, Binklinge

Ledamöter:  Ewa Frankler, Fabriksvägen 5A

                      Tomas Grönman, Björkslingan 19

                      Sven-Erik Ståhl, Tärnövägen 8A

                      Jan Karlsson, Björkslingan 8

                     

144 medlemmar har betalt medlemsavgift, vilket är en ökning med 12 st. 

Årsmötet hölls 1 mars och var välbesökt. Ett uttalande om vikten av byggnation även utanför kommunens centralort antogs.  Förutom årsmötesförhandlingar bjöds på smörgåstårta och Musikquizz. 

Styrelsen har under året haft 8 st. protokollförda styrelsemöten. 

1 september genomfördes, tillsammans med Vrenas övriga föreningar och företagare, Vrenadagen. För sjunde året var det under konceptet ”Öppet hus i hela Vrena”. Även i år blev det succé med ett 60-tal utställare, ponnyridning, hoppborg, Munter-turer, veterantraktorer, häst och vagn, veterantåg, agility, squaredans, luftgevärsskytte mm. Aktiviteter i bl a skolan, kyrkan, brandstationen, Vrena station, gymmet, föreningslokaler. Drygt 2000 besökare kom till Vrenadagen. 

 Intresseföreningen hade under året utlyst en fototävling för Vrenabilder, över 50 fina bilder kom in. Till Vrenadagen hade 15 finalbilder valts ut som Vrenadagsbesökarna kunde rösta på. Vinnande bild blev ”Tidig morgon i april”, fotad av Leif Andersson. Tvåa ”Bryggorna vid båtklubben”, fotad av Maria Olsen och trea ””Dimman lägger sig över Berga”, fotad av Johan Pettersson. 

En almanacka med Vrenabilder från fototävlingarna 2018 har tryckts upp och sålts på Vrenadagen samt en lördag före jul utanför affären. 

Tillsammans med idrottsföreningen har en bidragsansökan lämnats in till länsstyrelsen där medel sökts för att rusta upp elljusspåret vid Mårtensvall. Ansökan har beviljats och arbetet kommer att påbörjas under 2020. I samma ansökan har även anslag till informationsskyltar om service och besöksmål i samhället, beviljats. 

Intresseföreningen har, tillsammans med 12 andra småorter i kommunen, under 2019 arbetat fram underlag för kommunal serviceplan rörande landsbygden. Vi har deltagit vid flera möten, samlat synpunkter vid vårt årsmöte, sammanställt dokument. 

En ny hemsida, www.vrena.nu, har lagts upp. Tanken är att det ska vara en samlande sida för verksamhet och aktiviteter i Vrena. 

Vi har flera frågor som vi kontinuerligt bevakar och försöker driva på i. T ex att förbättra trafiksituationen på väg 52 genom samhället, att få till busskurer vid hållplatserna, utbyggnad av bredband på landsbygden runt Vrena, upprustning av lekplatser, nya tomter mm. 

Representanter för föreningen har deltagit vid länsbygderådets årsmöte, kommunens företagsfrukost för landsbygdsföretag, möte med politiker och tjänstemän från barn- och ungdomsnämnden. 

Att driva frågor där man är beroende av förståelse och respons från kommun och andra myndigheter tar tid. Det är ofta långa beslutsprocesser. Vi möter ibland en otålighet hos Vrenabor att det ”inte händer något”. Vi har förståelse för det, vi blir också frustrerade ibland. Men vi lovar att vi jobbar på så mycket vi förmår. 

Förutom styrelsen, så har andra Vrenabor varit engagerade i flera av våra frågor. Det är mycket positivt, stort tack för ert engagemang. Vi tror att vi måste jobba mer så, att fler är med och driver en viss fråga. Det finns många frågor som är viktiga för att Vrena ska utvecklas, men som en liten ort i en stor kommun måste vi hela tiden kämpa. Och för att lyckas måste vi vara många som hjälper till. 

Vi tackar för det gångna året, och hoppas att många vill vara med och driva frågor genom intresseföreningen kommande år. Tillsammans ser vi till att leva upp till föreningens syfte ”Att Vrena ska vara en bra plats och bo och verka på”.