Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse, Vrenabygdens Intresseförening 2018:

 

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande: Karin Andersson, Berga

Vice ordförande: Elin Lindkvist, Alslingan 13

Kassör: Mika Niemi, Björkåsen

Sekreterare: Helena Huledal, Binklinge

Ledamöter: Desirée Farneborn-Regner, Sjögården Farneby

                      Tomas Grönman, Björkslingan 19

                      Sven-Erik Ståhl, Tärnövägen 8A

                      Jan Karlsson, Björkslingan 8

                      Dennis Danielsson, Björkslingan 26

 

132 medlemmar har betalt medlemsavgift, vilket är en minskning med 28.

 

Årsmötet hölls 2 mars och var välbesökt. Förutom årsmötesförhandlingar var det paj- och pubkväll med Musikquizz.

 

Styrelsen har under året haft 6 st. protokollförda styrelsemöten.

 

1 september genomfördes, tillsammans med Vrenas övriga föreningar och företagare, Vrenadagen. För sjätte året var det under konceptet ”Öppet hus i hela Vrena”. Även i år blev det succé med ett 60-tal utställare, ponnyridning, hoppborg, Munter-turer, veterantraktorer, veteranmopeder, luftgevärsskytte mm. Aktiviteter i bl a skolan, kyrkan, brandstationen, Vrena station, gymmet, föreningslokaler. Intresseföreningen hade bjudit in representanter för politiska partier i kommunfullmäktige, till en utfrågning om Vrenafrågor. Alla partier, utom ett, hörsammade inbjudan och deltog i utfrågningen och gav sin syn på landsbygdsfrågor, framförallt kopplade till Vrena. Drygt 2000 besökare kom till Vrenadagen.

 

 Intresseföreningen hade under året utlyst en fototävling för Vrenabilder, 38 fina bilder kom in. Till Vrenadagen hade tio finalbilder valts ut som Vrenadagsbesökarna kunde röst på. Vinnande bild blev ”Vrena prästgård” (fotad av Karin Andersson), 2:a ”Näsetrundan” (Josefine Hägg), 3:a ”Båthamn Hallbosjön” (Britt Axelsson-Karlsson).

 

En almanacka med Vrenabilder från fototävlingarna 2016–2017 har tryckts upp och sålts på Vrenadagen samt en lördag före jul utanför affären.

 

Tillsammans med idrottsföreningen har en bidragsansökan lämnats in till länsstyrelsen där medel sökts för att rusta upp elljusspåret vid Mårtensvall, samt att komplettera med ett utegym utmed spåret.

 

Ett möte har hållits tillsammans med båtklubben, Munter och Leader Sörmlandskusten för att diskutera möjligheten att ta fram ett nytt sjökort för Hallbosjön.

 

 

Intresseföreningen har, tillsammans med turist/besöksföretag i Vrena tagit fram en turistbroschyr som beskriver de olika besöksmålen i Vrena. Har delats ut till alla hushåll, på turistbyrån, till besökare m fl.

 

Vi har uppvaktat trafikverket för att får en hänvisningsskylt till Vrena vid väg 53 (Husby Gård), vilket de hörsammade, och en skylt finns nu på plats.

 

Vi har regelbunden kontakt med trafikverket, kommunen och regionförbundet för att få fram åtgärder för att sänka hastigheten på väg 52 genom samhället. Är svårt att få gehör, men vi fortsätter att driva på.

 

Vi har även kontakt med kommun och andra myndigheter/organisationer för att få busskurer vid 52, fortsatt bredbandsutbyggnad, byggnation/nya tomter mm.

 

Vi har deltagit vid kommunbygderådets årsmöte, samt i det arbete som startats för att under 2019 ta fram en kommunal serviceplan.

 

Att driva frågor där man är beroende av förståelse och respons från kommun och andra myndigheter tar tid. Det är ofta långa beslutsprocesser. Vi möter ibland en otålighet hos Vrenabor att det ”inte händer något”. Vi har förståelse för det, vi blir också frustrerade ibland. Men vi lovar att vi jobbar på så mycket vi förmår.

 

Förutom styrelsen, så har andra Vrenabor varit engagerade i flera av våra frågor. Det är mycket positivt, stort tack för ert engagemang. Vi tror att vi måste jobba mer så, att fler är med och driver en viss fråga. Det finns många frågor som är viktiga för att Vrena ska utvecklas, men som en liten ort i en stor kommun måste vi hela tiden kämpa. Och för att lyckas måste vi vara många som hjälper till.

 

Vi tackar för det gångna året, och hoppas att många vill vara med och driva frågor genom intresseföreningen kommande år. Tillsammans ser vi till att leva upp till föreningens syfte ”Att Vrena ska vara en bra plats och bo och verka på”.