Debattinägg i SN

Vem har ansvaret?

Trafikverket kommer under 2023 att byta ut bron över järnvägen i Vrena samhälle. Det tycker vi är bra. Bron är idag nedklassad till BK2, vilket innebär att tyngre trafik inte får åka över.

Järnvägen går rakt igenom samhället, med ca 1/3 av befolkningen på norra sidan. Då brobytet kommer att ta ca 10 månader, förutsatte vi att det skulle bli någon form av tillfällig lösning på att ta sig med bil mellan norra och södra delen av samhället. Vi har haft flera möten med Trafikverket för att diskutera detta, men budskapet därifrån är tydligt: Uppdraget är att bygga en bro. Punkt. En gångöverfart kommer att etableras, i övrigt hänvisas till andra allmänna vägar. Punkt. Det innebär att istället för 300 meter, kommer det att bli drygt två mil att ta sig mellan olika delar av samhället.

Det här kommer att få stora konsekvenser för boende, företag och andra verksamheter i Vrena. Något som ingen hittills har sagt sig ha något ansvar för.

En viktig funktion i Vrena är vår räddningstjänst, som helt baseras på deltidsbrandmän boende på olika platser i Vrena. 1/3 av dessa bor på ”fel sida”, och kommer inte att vid larm, kunna ta sig till stationen inom rimlig tid. Därutöver tappar man lång tid för att nå tillbud på ”fel sida”. Kan handla om skillnad mellan liv och död. En dialog pågår mellan Trafikverket och Räddningstjänsten om en lösning för blåljustrafik, men det finns inga löften.

Flera företag med försäljning och varuleveranser kommer att tappa kunder och få problem med leveranser till och från företaget.

Föräldrar som ska lämna/hämta barn vid förskola på väg till/från jobbet får en omväg på två mil.

Vrenas lanthandel är beroende av att hela Vrena kan handla här. Man kan inte överleva om man tappar 1/3 av kunderna. Samma sak gäller för pizzeria och bensinförsäljning.

Även Vrena friskola är beroende av elevunderlag från de boende i Vrena. Hur många familjer kommer att ta med sina barn till Nyköping, om de ändå måste åka ”bakvägen” till arbetet i stan?

Funktioner som hemtjänst, snöröjning, post, m fl kommer att få köra många extra mil under 10 månader. Rimmar dåligt med att vi ska minska bilåkandet.

På en liten ort, som Vrena, är olika verksamheter uppbyggda kring ett underlag från hela samhället. Om man under nästan ett år, försvårar/omöjliggör att bedriva handel, företag, fritidsverksamheter, samhällstjänster mm, är vi rädda för att det kan bli dödsstöten för flera av verksamheterna.

Vi är, som sagt, inte emot brobytet. Men vi undrar vem som bär ansvar för att samhället ska fungera under tiden? Vem ansvarar för att räddningstjänsten kan nå ut till olycksplatser i rimlig tid? Vem ansvarar för att skola, butik och övriga företag kan överleva? Vem ansvarar för att boende kan klara sin vardag på ett rimligt sätt?

Vrena har under de senaste 15 åren utvecklats från slumrande tillvaro till en levande bygd med många nya verksamheter. Vi visas ibland upp som ett ”gott exempel” på vad ideella krafter och företagsamma entreprenörer kan åstadkomma tillsammans. Men nu behöver vi hjälp. Vi behöver en möjlighet att ta oss med bil över järnvägen i anslutning till Vrena samhälle. Vem tar ansvar för det?

Styrelsen Vrenabygdens Intresseförening

Karin Andersson, Elin Lindkvist, Mika Niemi, Ewa Frankler, Rolf Johansson, Tomas Grönman, Helena Huledal.