Broenkät

Utvärdering av konsekvenser under tiden bron över 

järnvägen i Vrena är avstängd 

 

Utvärderingsperiod: 2023-01-09 till 2023-04-30

 

Enkäten lämnas: i postlåda i entrén till Handlarn, hos Vrena Grönt eller mailas till vrenabygden@outlook.com, senast 27 maj

 

Vägavstängningen har för mig/oss inneburit:

 

 

PRIVATPERSON:

 

Namn: (frivillig uppgift)

Adress:

E-post: (frivillig uppgift):

 

Extra restid (arbete/fritid), ca antal timmar:

 

Extra mil med bil:

 

Extra kostnader, t ex drivmedel, slitage, ca antal kronor:

 

Inträffade tillbud/olyckor/skador, t ex vid gångöverfart:

 

FÖRETAG/FÖRENING/ANNAN VERKSAMHET:

Företags/organisationsnamn:

E-postadress (frivillig uppgift):

Påverkan för företaget/verksamheten, t ex arbetstid, omkostnader, kundunderlag, förlorade intäkter:

 

 

 

ÖVRIGA SYNPUNKTER: